Postępowanie z dnia: 2015-07-03 14:59:51

Nr postępowania: ZP/212/047/R/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Roboty budowlane związane z wykonaniem żaluzji technicznych na dachu budynku Wydziału Mechanicznego przy ulicy Siedlickiej 1 Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2015-07-03 14:56:49
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2015-07-17 15:42:47
Ogłoszenie o zmianie ogloszenia
pobierz