Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-05-21 12:45:27

Nr postępowania: CRZP129/002/D/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby projektu pt. „Rozpoznanie i wybór markerów zanieczyszczeń wprowadzonych do Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska) poprzez bezpośrednie odprowadzanie ścieków bytowych na przykładzie Polskiej Stacji Antarktycznej im H. Arctowskiego” finansowanego ze środków NCN - MINIATURA 2 (II) realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja z otwarcia ofert:

Pobierz:
Informacja z otwarcia ofert: 2019-05-30 12:21:58
Informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-05-30 15:04:20
Informacja z otwarcia ofert
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-05-30 15:05:36
Załączniknr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dot.przynależności lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitałowej
pobierz
Informacja z otwarcia ofert: 2019-05-30 15:07:00
Załączniknr 3 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy dot.przynależności lub braku przynależ.do tej samej grupy kapitał.-wersja pdf
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG