Postępowanie z dnia: 2010-04-19 14:10:16

Nr postępowania: CRZP: ZP /220/047/R/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

Rozbiórka przybudówki przy budynku Hydromechaniki Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12

Jednostka Prowadząca: Dział Inwestycji i Remontów

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2010-04-19 12:48:16
4 zał I 2 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:48:31
5 zał I 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:48:48
6 zał I 4 wykaz wykonanych robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:48:58
7 zał I 5 wykaz osoby
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:49:11
8 zał I 6 wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:49:21
9 zał. II Str tytuł projektu rozbióki
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:49:32
10 zał. II Zawartość opracowania
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:49:46
11 zał. II Opis techniczny
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:49:55
12 zał. II Informacja bioz
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:50:12
13 zał. II Sytuacja
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:50:22
14 zał. II rys. nr 1 rzut parteru
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:50:36
15 zał. II rys. nr 2 przekrój I-I
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:51:15
16 zał. II rys. nr 3 elewacja a
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:51:26
17 zał. II rys. nr 4 elewacja b, c
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:51:35
18 zał. III Przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 12:51:46
19 zał. IV STWiORB
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 13:50:00
3 zał I 1 formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2010-04-19 13:50:13
2 specyfikacja
pobierz