Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2016-05-25 14:04:56

Nr postępowania: ZP/149/055/U/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Nabycie subskrypcji, na kompleksową usługę serwisowania w celu utrzymania ciągłości pracy systemu bibliotecznego VIRTUA i dostarczania nowych wersji licencjonowanego oprogramowania VIRTUA dla Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej i bibliotek Trójmiejskiego Zespołu Bibliotecznego (TZB).

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2016-05-25 14:01:37
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Modyfikacja: 2016-06-02 13:10:18
Zmiana treści SIWZ
pobierz
Modyfikacja: 2016-06-14 09:41:00
Zmiana treści SIWZ_2
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-25 14:02:05
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-25 14:02:57
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-25 14:03:45
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-25 14:04:12
Załącznik nr 4 do SIWZ Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
pobierz
Specyfikacja: 2016-05-25 14:04:35
Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG