Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2019-05-08 12:27:35

Nr postępowania: CRZP 108/002/U/19

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej budynku Centrum Ekoinnowacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2019-05-08 10:38:08
SIWZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:39:05
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:40:03
Załączniki nr 2A-2D do SIWZ JEDZ
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:41:48
Załącznik nr 3 do SIWZ Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:43:07
Załącznik nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:44:36
Załącznik nr 4A do SIWZ Koncepcja zagospodarownia Laboratorium Drogowe (parter)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:45:42
Załącznik nr 4B do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium Drogowe (I piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:46:55
Załącznik nr 4C do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium Technologii Betonu (parter)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:48:31
Załącznik nr 4 D do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Pracownia Chemii Budowlanej (III piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:49:57
Załącznik nr 4E do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium Geotechniki (I piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:51:08
Załącznik nr 4F do SIWZ Koncepcja zagospodarowania Laboratorium MB i WM ( III piętro)
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 10:52:38
Załącznik nr 5 do SIWZ Decyzja WUiA.I.6740.1347-1.2016.2-MK.208223 z dnia 12.08.2016r. o pozwoleniu na budowę Centrum Ekoinnowac
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:22:26
Załącznik nr 6A do SIWZ Dokumentacja projektowa architektura
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:25:35
Załącznik nr 6B do SIWZ Drogi roboty ziemne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:26:51
Załącznik nr 6C do SIWZ Dokumentacja projektowa elektryczne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:27:53
Załącznik nr 6D do SIWZ dokumentacja projektowa ETAP I
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:29:00
Załącznik nr 6E do SIWZ Dokumentacja projektowa ETAP II
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:30:03
Załącznik nr 6F do SIWZ Dokumentacja projektowa konstrukcja
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:31:08
Załącznik nr 6G do SIWZ Dokumentacja projektowa zieleń
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:32:40
Załącznik nr 6H do SIWZ Dokumentacja projektowa sanitarne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 11:33:57
Załącznik nr 6I do SIWZ Dokumentacja projektowa sieci zewnętrzne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:02:39
Załącznik nr 6J do SIWZ Dokumentacja projektowa teletechniczne
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:05:33
Załącznik nr 6K do SIWZ Dokumentacja projektowa wentylacja
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:06:47
Załącznik nr 6L do SIWZ Dokumentacja projektowa wnętrza
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:07:46
Załącznik nr 6Ł do SIWZ Dokumentacja projektowa zaplecze
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:10:03
Załącznik nr 6M do SIWZ Ekoinnowacja - zad. 1 Bud. Centrum Ekoinnowacji - ETAP I. - PRZEDMIAR
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:10:54
Załącznik nr 6N do SIWZ Ekoinnowacja - zad. 1 Garaż podziemny Bud. Centrum Ekoinnowacji - ETAP II. - PRZEDMIAR
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:11:43
Załącznik nr 6O do SIWZ Ekoinnowacja - zad. 1 Zagospodarowanie terenu - ETAP III. - PRZEDMIAR
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:12:42
Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:13:47
Załącznik nr 9 do SIWZ Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:14:52
Załącznik nr 10 do SIWZ Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:15:47
Załącznik nr 11 do SIWZ Oświadczenia Wykonawcy
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:22:13
Identyfikator postępowania
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:22:55
Klucz publiczny
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-08 12:26:16
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-15 11:07:46
Zmiana treści SIWZ (1) z dnia 15.05.2019r.
pobierz
Specyfikacja: 2019-05-30 11:47:30
Zmiana treści SIWZ (2) z dnia 30.05.2019r.
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG