Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-05-28 11:04:20

Nr postępowania: ZP/184/055/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki Gdańskiej na lata 2012-2014.

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-05-28 10:56:38
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 10:56:56
Formularz ofertowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 10:57:21
Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 10:58:30
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 10:59:26
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 10:59:41
Wykaz usług
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 11:00:55
Oświadczenie o wskaźniku pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz wskaźniku pokrycia marginesu wypłacalności
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 11:01:59
Wykaz osób po stronie Wykonawcy do bezpośredniego nadzoru nad realizacją zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 11:02:23
Pełnomocnictwo (wzór)
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 11:02:39
Wzór umowy
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 11:03:17
Wykaz majątku, lokalizacji oraz punktów kasowych
pobierz
Specyfikacja: 2012-05-28 11:03:58
Wykaz klauzul uzupełniających, zakres pokrycia ubezpieczeniowego
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG