Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-07-02 08:20:03

Nr postępowania: ZP/199/050/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapitalnego sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2012-07-02 08:14:05
siwz. projekt na remont sal audytoryjnych 264 i 462 WM
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:14:27
rys. 1 Podział Gmachu Głównego na bloki
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:14:41
rys. 2 Przekrój podłużny
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:14:53
rys. 3 Poziom piwnicy
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:15:05
rys. 4 Poziom 000
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:15:19
rys. 5 poziom 100
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:15:31
rys. 6 poziom 200
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:18:46
rys. 7 poziom 300
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:19:15
rys. 8 poziom 400
pobierz
Specyfikacja: 2012-07-02 08:19:39
rys. 9 poziom 500
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG