Postępowanie z dnia: 2017-08-01 14:57:15

Nr postępowania: ZP/145/055/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2 Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje:

Pobierz:
Specyfikacja: 2017-08-01 14:50:00
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 1, 2, 2a, 3, 4, 5
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-01 14:50:31
załącznik nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-01 14:50:52
załącznik nr 7 do SIWZ - STWIORB ogólny
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-01 14:51:06
Załącznik nr 8 do SIWZ - opracowania projektowe
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-01 14:51:23
Załącznik nr 9 do SIWZ - przedmiar robót
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-01 14:51:39
Załącznik nr 10 do SIWZ - szczegółowa specyfikacja techniczna
pobierz
Specyfikacja: 2017-08-01 14:51:59
załączniki 1, 4, 5 - wersja edytowalna
pobierz