Postępowanie z dnia: 2007-10-01 14:55:36

Nr postępowania: ZP/210/066/U/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetargu ograniczony na wyłonienie audytora w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych w projektach międzynarodowych oraz projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych przez Politechnikę Gdańską

Jednostka Prowadząca:

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2007-10-10 09:48:14
Informacja o unieważnieniu postępowania
pobierz