Postępowanie z dnia: 2009-12-14 15:09:06

Nr postępowania: CRZP/1493/009/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa węzła sieci sensorowej (telefonu komórkowego) dla projektu Domowy asystent osób starszych i chorych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii,Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2009-12-23 10:38:38
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz