Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-07-02 08:20:03

Nr postępowania: ZP/199/050/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu kapitalnego sal audytoryjnych nr 264 i nr 462 oraz instalacji wentylacji mechanicznej sal w bloku E Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku-Wrzeszczu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych sporządzoną dokumentacją

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2012-08-29 12:36:20
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz
Opracowanie strony: © 2019 by CUI PG