Postępowanie z dnia: 2013-11-22 10:19:53

Nr postępowania: ZP/464/055/U/13

Status postępowania:
ARCHIWUM

Konserwacje, dokonywanie napraw oraz awaryjne uwalnianie osób i ładunków z urządzeń transportu bliskiego w budynkach Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2013-12-16 14:27:48
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz