Postępowanie z dnia: 2017-08-31 14:29:38

Nr postępowania: ZP/160/055/R/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

Modernizacja pomieszczeń abonenckiej stacji transformatorowo-rozdzielczej T-16147 „Leczkowa”

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2017-10-04 13:23:41
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz