Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2017-09-06 11:49:27

Nr postępowania: ZP/002/057/2017

Status postępowania:
AKTYWNY

Zakup sprzętu komputerowego i innych akcesoriów komputerowych na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej do realizacji zadań w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4)

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2017-10-05 09:55:38
Zawiadomienie o wyborze oferty
pobierz
Wybór oferty: 2017-10-17 14:58:43
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
pobierz
Opracowanie strony: © 2018 by CUI PG