Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2018-02-01 10:27:28

Nr postępowania: ZP/19/055/D/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa demineralizatora w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Wybór oferty:

Pobierz:
Wybór oferty: 2018-02-19 12:42:05
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
pobierz
Opracowanie strony: © 2018 by CUI PG