Postępowanie z dnia: 2016-08-25 12:57:08

Nr postępowania: ZZ/20/002/U/2016

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa w zakresie wykonania analiz mikrobiologicznych związanych z aktywnością genów zaangażowanych w proces nitryfikacji dla próbek osadu czynnego pobranego z komunalnej oczyszczalni ścieków na potrzeby projektu "RENEMO"

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Informacja o udzielaniu zamówienia:

Pobierz:
Informacja o udzielaniu zamówienia: 2016-09-20 09:09:53
Informacja o udzielonym zamówieniu
pobierz