Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2020-04-30 11:41:08

Nr postępowania: ZZ/417/009/D/2020

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa pompy perystaltycznej oraz akcesoriów do układu pompy perystaltycznej w ramach realizacji projektu pt. „Nanosensoryka i obrazowanie z wykorzystaniem efektów kwantowych - synergia szkła i diamentu dla zastosowań w biodiagnostyce nowej generacji” w konkursie TEAM-NET, finansowanym ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R, realizowanego na Wydziale Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-30 11:29:07
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-30 11:29:32
Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia.
pobierz
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2020-04-30 11:41:02
Załacznik nr 2 wzór oferty.
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG