Postępowanie z dnia: 2024-05-28 15:06:16

Nr postępowania: ZZ/132/009/U/2024

Status postępowania:
AKTYWNY

Usługa tłumaczenia i korekty tekstów technicznych i artykułów naukowych z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych w zakresie dyscyplin naukowych automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa na potrzeby WETI PG.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu:

Pobierz:
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: 2024-05-28 14:57:12
Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2024-05-28 14:57:50
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia
pobierz
Ogłoszenie: 2024-05-28 14:59:21
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór oferty
pobierz
Ogłoszenie: 2024-05-28 14:59:46
Załączniki 3a i 3b - Wzory umów
pobierz
Ogłoszenie: 2024-05-28 15:00:25
Załączniki nr 4 i 5 - Wykazy osób i wykonanych usług
pobierz
Ogłoszenie: 2024-05-28 15:01:01
Załącznik nr 6 do Ogłoszenmia - Formularz rzeczowo-cenowy
pobierz
Ogłoszenie: 2024-05-28 15:03:31
Załącznik nr 2 do Ogłoszenia - Wzór oferty - wersja edytowalna
pobierz
Ogłoszenie: 2024-05-28 15:05:45
Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Formularz rzeczowo-cenowy-wersja edytowalna
pobierz