Postępowanie z dnia: 2022-05-31 10:45:23

Nr postępowania: ZZ/371/005/D/2022

Status postępowania:
AKTYWNY

Dostawa drobnego sprzętu i elementów wyposażenia laboratorium oraz odczynników chemicznych dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, z podziałem na części

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: