Postępowanie z dnia: 2017-05-10 12:40:24

Nr postępowania: ZZ/1/018/U/2017

Status postępowania:
ARCHIWUM

Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Zarządzania i Ekonomii

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz: