Postępowanie z dnia: 2018-10-12 12:06:59

Nr postępowania: ZZ/20/055/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej i dokonania w Urzędzie Patentowym RP zgłoszeń 8 (ośmiu) wynalazków/wzorów użytkowych

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Zapytania, odpowiedzi i zmiany:

Pobierz:
Zapytania, odpowiedzi i zmiany: 2018-10-16 08:00:46
Zmiana treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu
pobierz