Postępowanie z dnia: 2007-11-05 09:55:21

Nr postępowania: ZP/235/066/U/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg ograniczony na wyłonienie audytora w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych w projektach międzynarodowych oraz projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych przez Politechnikę Gdańską

Jednostka Prowadząca:

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 6. przeglądaj