Postępowanie z dnia: 2007-11-08 13:23:35

Nr postępowania: ZP/249/066/U/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na wyłonienie audytora w zakresie przeprowadzania audytów zewnętrznych w projektach międzynarodowych oraz projektach realizowanych w ramach funduszy strukturalnych przez Politechnikę Gdańską

Jednostka Prowadząca:

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 5. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj