Postępowanie z dnia: 2010-10-15 14:24:52

Nr postępowania: ZP/463/055/D/10

Status postępowania:
ARCHIWUM

przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę koksu grubego dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 2. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj