Postępowanie z dnia: 2011-06-09 13:45:53

Nr postępowania: ZRZP/166/050/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa i instalacja urządzeń będących "rozszerzeniem dyfraktometru" w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 2. przeglądaj
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ - dokumentów: 1. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj