Postępowanie z dnia: 2011-11-28 14:32:37

Nr postępowania: ZP/455/050/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa artykułów promujących Projekt Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 7. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj