Postępowanie z dnia: 2011-12-09 11:17:24

Nr postępowania: ZP/470/050/D/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu- Skaningowy mikroskop elektronowy w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 3. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 5. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj