Postępowanie z dnia:

Nr postępowania: ZP/121/055/U/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia kolonii/obozu letniego dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Dokumentacja:

Przeglądaj: