Postępowanie z dnia: 2012-04-23 12:16:00

Nr postępowania: ZP/132/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu do badań ultradźwiękowych metali i warstw wierzchnich w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskeij

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 3. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 4. przeglądaj
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ - dokumentów: 3. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj