Postępowanie z dnia: 2012-05-23 12:25:58

Nr postępowania: ZP/191/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa układu do badania fotoprzewodnictwa w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 2. przeglądaj
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ - dokumentów: 1. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj