Postępowanie z dnia: 2012-08-29 08:48:20

Nr postępowania: ZP/315/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa artykułów promujących otwarcie Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 2. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj