Postępowanie z dnia: 2012-08-30 12:37:32

Nr postępowania: Zp/317/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa urządzeń multimedialnych do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 2. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 4. przeglądaj
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ - dokumentów: 1. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj