Postępowanie z dnia: 2012-09-11 13:21:38

Nr postępowania: Zp/327/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa sprzętu informatycznego do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 2. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 2. przeglądaj