Postępowanie z dnia: 2012-12-05 13:39:38

Nr postępowania: Zapytanie ofertowe

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa elektrycznego wózka paletowego do Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj