Postępowanie z dnia: 2013-02-06 08:42:35

Nr postępowania: Zapytanie ofertowe

Status postępowania:
ARCHIWUM

wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej przy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 4. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj