Postępowanie z dnia: 2014-07-22 12:45:41

Nr postępowania: ZP/301/051/D/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa stanowiska do badań kawitacyjnych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Dokumentacja:

Przeglądaj:
Ogłoszenia - dokumentów: 1. przeglądaj
SIWZ - Specyfikacja i jej modyfikacje - dokumentów: 2. przeglądaj
Wybór oferty - dokumentów: 1. przeglądaj