Postępowanie z dnia:

Nr postępowania: ZP/187/055/U/17

Status postępowania:
ARCHIWUM

sukcesywne świadczenie usług hotelowych na potrzeby Działu Spraw Studenckich Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Dokumentacja:

Przeglądaj: