Postępowanie z dnia:

Nr postępowania: ZP/45/009/U/20

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa społeczna na "Opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli prowadzacych koła informatyczne dla młodzieży uzdolnionej w ramach projektu "Centrum Mistrzostwa Informatycznego" POPC.03.02.00-00-0002/18 w ramach Osi Priorytetowej nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa", Działanie nr 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w latach 2019-2023.

Jednostka Prowadząca: Wydział Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki

Dokumentacja:

Przeglądaj: