Postępowanie z dnia: 2007-01-31 08:45:26

Nr postępowania: ZP/284/032/U/06

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie prowadzone w trybie z wolnej ręki na usługę wykonywania profilaktycznych badań lekarskich pracowników oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2007-01-31 08:27:44
Ogłoszenie o zawarciu umowy
pobierz