Postępowanie z dnia: 2007-04-16 12:44:39

Nr postępowania: ZP/075/002/D/07

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przetarg nieograniczony na dostawę testów do spektrofotometru XION 500 na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska

Jednostka Prowadząca:

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2007-04-16 12:43:33
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
pobierz
Ogłoszenie: 2007-04-16 12:43:51
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2007-05-08 10:01:47
Ogłoszenie o zawarciu umowy
pobierz