Postępowanie z dnia: 2009-09-21 13:32:09

Nr postępowania: ZP 800/036/D/09

Status postępowania:
ARCHIWUM

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206 000 Euro na sukcesywną dostawę środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Jednostka Prowadząca: Dział Gospodarczy

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2009-09-21 13:31:47 pobierz