Postępowanie z dnia: 2011-06-22 10:07:14

Nr postępowania: ZP-205/022/U/11

Status postępowania:
ARCHIWUM

Opracowanie i uzgodnienie projektów wykonawczych przyłączy światłowodowych do sieci TASK w kanalizacji obcej

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2011-06-22 10:04:52
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz