Postępowanie z dnia: 2012-02-02 13:01:32

Nr postępowania: ZP/26/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa młota kolumnowego wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-02-02 13:01:20
ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2012-02-29 12:01:37
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pobierz