Szukaj:

Postępowanie z dnia: 2012-10-29 09:51:52

Nr postępowania: Zp/399/050/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

dostawa aparatury pomiarowej podstawowych właściwości fizycznych w ramach projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-10-29 09:51:17
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2012-12-07 10:49:35
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekomplentnej procedurze lub sprostowanie
pobierz
Ogłoszenie: 2012-12-13 10:41:28
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekomplentnej procedurze lub sprostowanie
pobierz
Opracowanie strony: © 2020 by CUI PG