Postępowanie z dnia: 2012-11-20 09:47:06

Nr postępowania: ZP/433/055/D/12

Status postępowania:
ARCHIWUM

sukcesywna dostawa koksu dla Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Gdańskiej Czarlina.

Jednostka Prowadząca: Centrum Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2012-11-20 09:45:27
ogłoszenie o zamówieniu
pobierz