Postępowanie z dnia: 2014-12-11 15:52:36

Nr postępowania: ZP/466/057/U/14

Status postępowania:
ARCHIWUM

usługa badania potencjału rynkowego oraz przygotowania na jej podstawie raportu zawierającego analizę przeprowadzonego badania w celu określenia potencjału komercyjnego wyników prac B+R prowadzonych w Politechnice Gdańskiej dla dwóch technologii

Jednostka Prowadząca: Centrum Transferu Wiedzy i Technologii

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2014-12-11 15:52:16
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz