Postępowanie z dnia: 2015-04-10 08:41:37

Nr postępowania: ZP/105/051/D/15

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa mikroskopu, goniometru, wyposażenia laboratoriów, miernika, pompy, przecinarki, naczynia pomiarowego oraz płyt grzejnych w ramach Projektu Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Z-ca kanclerza ds. zasobów informacyjnych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2015-04-10 08:41:04
Ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2015-05-08 14:01:26
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
pobierz