Postępowanie z dnia: 2016-04-15 14:09:49

Nr postępowania: ZP/103/004/U/16

Status postępowania:
ARCHIWUM

Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na realizację projektu pt. „Protektor Przeciw Pęczniejącym Iłom” finansowanego z NCBiR dla Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Mechaniczny

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2016-04-15 14:10:11
ogłoszenie o zamówieniu
pobierz
Ogłoszenie: 2016-04-25 12:17:04
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
pobierz