Postępowanie z dnia: 2018-06-26 11:21:13

Nr postępowania: CRZP 129/002/D/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Dostawa oprogramowania do numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń w warstwie wodonośnej na potrzeby Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Jednostka Prowadząca: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2018-06-26 11:08:51
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 578917-N-2018 z dnia 26.06.2018r.
pobierz