Postępowanie z dnia: 2018-07-27 14:37:05

Nr postępowania: ZP/152/030/U/18

Status postępowania:
ARCHIWUM

Przeprowadzenie szkolenia „Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów” dla pracowników Politechniki Gdańskiej ramach projektu „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej”

Jednostka Prowadząca: Dział Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o postępowaniu:

Pobierz:
Ogłoszenie: 2018-07-27 14:34:30
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną
pobierz
Ogłoszenie: 2018-07-27 14:36:06
KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
pobierz
Ogłoszenie: 2018-07-27 15:27:25
Załączniki do ogłoszenia w wersji edytowalnej
pobierz